Hantverkets Arkeologi

– en blogg av Faber Arkeologi

Från Malm till Svärd: Järnframställningsförsök Juli 2017 – Resultat och utvärdering

| 13 augusti 2017

När vi så summerar projektets första järnframställningsförsök är det ett par saker som vi kan föra vidare in i projektets framtid. Ugnskonstruktionen. Det valda materialet och konstruktionstekniken fungerade utmärkt till en ugn som klarade en 3 timmar lång blåsning med tillhörande förvärmning under temperaturer mellan 1200-1300 grader. När ugnen inspekteras efter den avslutade blåsningen kan […]

Från Malm till Svärd: Järnframställningsförsök Juli 2017 – dag 3 Blåsning och inledande primärsmide

| 12 augusti 2017

Så har vi kommit fram till den 3:e dagen av vårt första järnframställningsexperiment. Idag ska vi ge oss i kast med den kanske mest spänningsladdade uppgiften av de som experimentet innehåller – själva blåsningen. Dagens första uppgift blir dock att tillverka en tång och ett spett av tillräckliga dimensioner för att härbärgera den lupp vi hoppas producera […]

Från Malm till Svärd: Järnframställningsförsök Juli 2017 – dag 2 Ugnsbygge och malmsortering

| 6 augusti 2017

Så har vi kommit till dag 2 av projektets första järnframställningsförsök. Efter gårdagens rostning är dagens första uppgift att forsla in den rostade malmen under tak. Vi tänker oss att malmen behöver krossas och stenar och kolbitar sorteras ut innan malmen sätts i ugnen. Idag har vi även sällskap av Liam Bergelin, som visar sig […]

Från Malm till Svärd: Järnframställningsförsök Juli 2017 – dag 1 Rostning av sjömalm

| 5 augusti 2017

Första dagen består till största delen av förberedelser och rostning av sjömalmen. Malmen rostat på en lave bestående av mindre vedbitar, halm och malm. Först läggs en jämn trave vedklabbar, denna täcks sedan med halm och på halmbädden läggs därefter malmen. Rostningslaven byggs upp av totalt 3 likadana lager. Förhoppningen är halmen ska minska tappet av malm […]

Från Malm till Svärd – Järnframställningsförsök vid Thors Forge i Holma Juli 2017

| 4 augusti 2017

Nyligen genomfördes ett av flera planerade järnframställningsförsök i blästugn vid Thors Forge i Holma, Höör. Försöket drivs av Tord Bergelin, Thors Forge i Holma och Andreas Svensson, Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, Lunds Universitet. Syftet med detta första experiment är framförallt att öka vår förståelse kring processen som sådan och göras oss förtrogna med […]