Hantverkets Arkeologi

– en blogg av Faber Arkeologi

Ny teknisk rapport publicerad.

| 11 juni 2013

Faber Arkeologi Rapport 2012: 1. Metallurgiskt material från Verkstadsvägen SU2010 i Motala Den första delrapporten rörande metallhanteringen på lokalen Verkstadsvägen i Motala finns nu tillgänglig i fulltext via Faber Arkeologis hemsida. ”Under slutundersökningarna vid Verkstadsvägen i Motala 2010 påträffades lämningar av metallhantering i form av blästjärnframställning, smide och mindre spår av arbete i CU-legering. Rapporten […]