Hantverkets Arkeologi

– en blogg av Faber Arkeologi

Från Malm till Svärd: Järnframställningsförsök Juni 2018 – Dag 1 Malmrostning och ugnsbygge

 

Då har det blivit dags för det tredje järnframställningsförsöket inom projektet Från Malm till Svärd.

Denna gång görs försöken vid Thors Forge nya smedja inne i Höör. Även om vi fortfarande har en del rostad malm på lager sedan förra årets försök så tänkte vi passa på att rosta en del av den penningmalm som Tord har haft liggande på lager sedan 2016.

lav

Malmen rostas

Totalt rostas 30 kg rå sjömalm. Laven läggs av vedklabbar varpå ett lager hö läggs och på detta strös sedan malmen ut. Total lavas tre sådana lager.

Rostningen är ett viktigt steg i processen. Under denna dras bundet vatten ur malmen och reduktionsprocessen startas. Vår mycket lilla rostlav brinner ner efter ca 4 timmar.

ugn1

Ugnsbygget påbörjas

Under tiden är det dags att bygga ugnen. Denna gång har vi valt att bygga ugnen helt i lera. Vi var i och för sig inte missnöjda med isoleringsförmågan hos den förra ugnen som var byggd av natursten och lerkline. Dock svarar ett ugnsschakt helt i lera mera mot de blästerugnar vi känner till från arkeologiska och historiska källor. Framförallt är det dock vår önskan att prova och lära oss något nytt som ligger bakom valet att bygga en ugn helt i lera.

kova

Byggstenar till ugnsschaktet

 

knda

Leran armeras med halm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugnsschaktet byggs av underarmsstora byggstenar som läggs i ringar runt det rör som vi använder som mall för schaktet. Därmed blir måtten på denna ugn mycket lika de vi använt vid tidigare försök. Detta går i linje med vår ambition att endast göra små förändringar vid varje försök.

Nedre delen av schaktet torkvärrms

När ugnen har byggs i ungefär sin halva färdiga höjd är det dags att köra en första torkvärmning i syfte att stabilisera leran i schaktet. Detta görs med bara ett mindre antal vedklabbar och med låg värme. Ugnschaktet mäter nu ca 0,40 meter. Blästeringången har också satts i den nedre delen av ugnen. Precis som vid tidigare försök har detta en svag lutning in i schaktet och sitter 0,12 m upp från marknivå. Lutningen är något skarpare än vid föregående försök, men skillnaden är mycket liten.

Övre delen av schaktet muras under Kurt Malms verseende

Övre delen av schaktet muras under Kurt Malms överseende

Vi märker att leran  schaktet stabiliseras snabbt och efter endast en timmes torkvärmning på låg värme kan den övre delen muras. Formen på schaktet som eftersträvas är svagt koniskt men med endast en liten skillnad av inre schaktdiameter. Detta kommer att innebära att väggstjockleken kommer att bli betydligt grövre i den nedre delen av ugnen än i den övre. För att öka hållfasthet och isoleringsförmåga klinas schaktet på insidan innan torkvärmning tar vid igen.

Hela ugnsschaktet torkvärms

Hela ugnsschaktet torkvärms

Då hela schaktet är murat och klinat är det dags för en ordentlig torkvärmning. Till denna används både ved och kol. Fläkten sätt också igång på svag intensitet.

Hela ugnsschaktet torkvärms

Kurt Malm lyssnar till schaktet under torkvärmning

Efter ca två timmars torkvärmning får schaktet svalna något och insidan klinas igen. Nu är ugnen redo för blåsningen imorgon.

Ugnsschaktet

Ugnsschaktet

Sammantaget visade sig schaktkonstruktionen båda lättkonstruerad och stabil. Jämfört med den ugn vi konstruerat till försöken under 2017 är höjden 0,20 m högre medan diametern på ugnsschaktet är densamma.  Schaktets utseende är mycket svagt konisk men med samma innerdiameter genomgående. Innerdiametern är 0,25 m. Detta innebär att ugnsväggstjockleken är något grövre i den undre delen av ugnen än i den övre. Uppskattningsvis är skillnaden mellan 5 och 10 cm. Hela ugnsschaktet har en höjd av 0,80 m.

Vi har höga förhoppningar på både blästerugnen och oss själva inför morgondagens blåsning.

Tord Bergelin & Andreas Svensson


Comments

Leave a Reply