Hantverkets Arkeologi

– en blogg av Faber Arkeologi

Complex Metalworking in the Provinces, Rural Centres and Towns

| 1 juni 2015

En ny artikel har kommit från tryck inom forskningsprojektet ”Exklusivt metallhantverk på landsbygden”.   I artikeln presenteras tre skilda metallhantverksmiljöer, vilka väckt speciellt intresse under inventeringsarbetet. Det komplexa metallhantverket som bedrivits vid Skänninge, Borgeby och Motala ström diskuteras och används som exempel på olika typer av multimetallitet. Flermetallsmidets relation till urbanitet diskuteras likaså. Artikeln ingår […]

Bronzestøbning i yngre bronzealders kulturlandskab

| 9 januari 2014

Projektet ”Exklusivt metallhantverk på landsbygden” kommer att presenteras på: Arkæologisk seminar om Bronzestøbning i yngre bronzealders kulturlandskab Torsdagen den 6:e Mars 2014 kl. 09.15-16.00 på Hvolris Andreas Svensson – Faber Arkeologi deltar med inlägget: Kontextualisering av metallhantverk på landsbygden – arkeometallurgi och landskapsstudiemetodik I inlägget framhålls vikten av storskaliga landskapsstudier inom den arkeometallurgiska forskningen. Det exemplifierande projektet […]

Exklusivt metallhantverk på landsbygden

| 8 januari 2013

Med stöd av Berit Wallenbergs stiftelse startar Faber Arkeologi under 2013 forskningsprojektet: Exklusivt metallhantverk på landsbygden En förstudie i form av inventering och sammanställning av flermetallsmide och småföremålsgjuteri utanför de urbana kontexterna. Flermetallsmide, dvs. bruket av ickejärnmetaller inom föremålssmidet får som hantverk betraktat ses som en exklusiv företeelse, vilken framträder inom de ekonomiska elitskikten från […]