Hantverkets Arkeologi

– en blogg av Faber Arkeologi

Exklusivt metallhantverk på landsbygden

| 8 januari 2013

Med stöd av Berit Wallenbergs stiftelse startar Faber Arkeologi under 2013 forskningsprojektet: Exklusivt metallhantverk på landsbygden En förstudie i form av inventering och sammanställning av flermetallsmide och småföremålsgjuteri utanför de urbana kontexterna. Flermetallsmide, dvs. bruket av ickejärnmetaller inom föremålssmidet får som hantverk betraktat ses som en exklusiv företeelse, vilken framträder inom de ekonomiska elitskikten från […]