Hantverkets Arkeologi

- en blogg av Faber Arkeologi

Smedjan i Holma – äldre metallhantverkstekniker

På Holma gård i Höör, Skåne har Tord Bergelin startat upp en smedja med fokus på äldre smidestekniker. Sedan starten har eggade föremål som yxor och knivar tillverkats och olika tekniker och råmaterial provats.

Tord planerar framöver såväl forskningsexperiment kring blästjärnsframställning och utveckling och utvärdering av olika äldre metallhantverkstekniker. Som ett led i uppbyggnaden av verksamheten kommer även föremål tillverkas efter beställning.

Naturligtvis kunde jag inte låta bli att ingående studera slagget från smidesverksamheten under mitt besök. Avfallsintresset svalnar visst aldrig.

Ett forskningssamarbete mellan Faber Arkeologi och Smedjan i Holma har nu inletts och vi ser med förväntan fram emot de försök och diskussioner kring metallhantverk som kommer att genomföras framöver.

Andreas Svensson/Faber Arkeologi


Comments

Leave a Reply