Hantverkets Arkeologi

– en blogg av Faber Arkeologi

Smedjan i Holma – äldre metallhantverkstekniker

| 21 mars 2014

På Holma gård i Höör, Skåne har Tord Bergelin startat upp en smedja med fokus på äldre smidestekniker. Sedan starten har eggade föremål som yxor och knivar tillverkats och olika tekniker och råmaterial provats. Tord planerar framöver såväl forskningsexperiment kring blästjärnsframställning och utveckling och utvärdering av olika äldre metallhantverkstekniker. Som ett led i uppbyggnaden av verksamheten […]