Hantverkets Arkeologi

– en blogg av Faber Arkeologi

Från Malm till Svärd – Järnframställningsförsök vid Thors Forge i Holma Juli 2017

Nyligen genomfördes ett av flera planerade järnframställningsförsök i blästugn vid Thors Forge i Holma, Höör. Försöket drivs av Tord Bergelin, Thors Forge i Holma och Andreas Svensson, Institutionen för Arkeologi och Antikens historia, Lunds Universitet.

Rostlaven antänds

Syftet med detta första experiment är framförallt att öka vår förståelse kring processen som sådan och göras oss förtrogna med de olika ingående momenten. Detta första experiment bör därmed ses som en introduktion – såväl för oss själva som för vår framtida verksamhet. Här har vi chansen att testa några första idéer och samla på oss frågeställningar att senare arbeta vidare med.

Ungen under blåsning

Försöket gjordes under tre dagar och innefattade huvudmomenten malmrostning, ugnsbygge och blåsning. Den malm som vi valde att använda vid detta första försök var sjömalm som Tord hämtat 2016 och som fått ligga på tork sedan dess i väntan på användning.

Denna gång fokuserar vi mindre på den färdiga produkten försöket kan komma att frambringa och mer på att få till stånd en utvärderingsbar process.

I blästerfokus

Inför experimentet finns ett antal orosmoment. Rostningen kanske inte producerar malmämne som är tillräckligt järnrik för att reduceras i blåsningen; Ugnskonstruktionen kanske inte håller under hela blåsningen; eller så lyckas vi inte få till en ordentlig reduktionsprocess.

Bild 4

Funderingarna är många….. Såväl som förväntningarna…..

 

Tord Bergelin & Andreas Svensson


Comments

Leave a Reply