Hantverkets Arkeologi

– en blogg av Faber Arkeologi

Från Malm till Svärd: Järnframställningsförsök Oktober 2017

| 15 oktober, 2017

Den 1:a oktober var det så dags för vårt andra järnframställningsförsök vid Thors Forge i Holma. Ugnen, som vi byggde och körde en gång, under vårt första järnframställningsförsök i juli, har sedan en tid tillbaka rasat till hälften och behöver byggas upp igen. Vår främsta målsättning med detta andra försök är såklart att lyckas framställa […]

Från Malm till Svärd: Järnframställningsförsök Juli 2017 – Resultat och utvärdering

| 13 augusti, 2017

När vi så summerar projektets första järnframställningsförsök är det ett par saker som vi kan föra vidare in i projektets framtid. Ugnskonstruktionen. Det valda materialet och konstruktionstekniken fungerade utmärkt till en ugn som klarade en 3 timmar lång blåsning med tillhörande förvärmning under temperaturer mellan 1200-1300 grader. När ugnen inspekteras efter den avslutade blåsningen kan […]

Från Malm till Svärd: Järnframställningsförsök Juli 2017 – dag 3 Blåsning och inledande primärsmide

| 12 augusti, 2017

Så har vi kommit fram till den 3:e dagen av vårt första järnframställningsexperiment. Idag ska vi ge oss i kast med den kanske mest spänningsladdade uppgiften av de som experimentet innehåller – själva blåsningen. Dagens första uppgift blir dock att tillverka en tång och ett spett av tillräckliga dimensioner för att härbärgera den lupp vi hoppas producera […]

Från Malm till Svärd: Järnframställningsförsök Juli 2017 – dag 1 Rostning av sjömalm

| 5 augusti, 2017

Första dagen består till största delen av förberedelser och rostning av sjömalmen. Malmen rostat på en lave bestående av mindre vedbitar, halm och malm. Först läggs en jämn trave vedklabbar, denna täcks sedan med halm och på halmbädden läggs därefter malmen. Rostningslaven byggs upp av totalt 3 likadana lager. Förhoppningen är halmen ska minska tappet av malm […]

Excavations at Motala Ström 2011 – a journal by Faber Arkeologi

| 15 november, 2012

The site at Motala Ström is one of the largest permanent or semi permanent late Mesolithic (dates between 6000-4000 b.ce.) settlement sites in Scandinavia. The site has been under excavation since 2000 due to extensive railway development. In this journal you’ll find weekly updates from the excavation season at Motala Ström in 2011. The 2011 […]