Hantverkets Arkeologi

– en blogg av Faber Arkeologi

Med det förflutna som arbetsplats – Föredrag – Fornminnesföreningen i Göteborg

Den 4/11 2013 ges föredraget: ”Med det förflutna som arbetsplats – arkeologiskt arbete och skapandet av föreställningar om det förflutna”.

 

Föredraget centreras kring de arkeologiska yrkesrollerna och deras betydelse för aktörer inom och utom dessa yrkesroller.

”I föredraget Med det förflutna som arbetsplats ges en inblick i arkeologiskt arbete och dess innebörder i dagens samhällsklimat. Med utgångspunkt i aktuell uppdragsarkeologisk verksamhet ges en granskande överblick av skapandet av föreställningar om det förflutna. Föreställningar om den arkeologiska yrkesrollen tas upp i ljuset och jämförs med rådande strömningar gällande kulturmiljövård, kulturarv och det förflutnas roll i dagens samhälle. ”

 

Läs mer på Faber Arkeologis hemsida.

 

Föredraget ges kl. 18.00 i Lilla hörsalen, Humanisten, Göteborgs Universitet och anordnas av Fornminnesföreningen i Göteborg.

 

Läs mer om deras verksamhet på föreningens hemsida.

 

Väl mött/ Andreas Svensson/Faber Arkeologi


Comments

Leave a Reply