Hantverkets Arkeologi

– en blogg av Faber Arkeologi

Ny teknisk rapport publicerad.

Faber Arkeologi Rapport 2012: 1. Metallurgiskt material från Verkstadsvägen SU2010 i Motala

Den första delrapporten rörande metallhanteringen på lokalen Verkstadsvägen i Motala finns nu tillgänglig i fulltext via Faber Arkeologis hemsida.

”Under slutundersökningarna vid Verkstadsvägen i Motala 2010 påträffades lämningar av metallhantering i form av blästjärnframställning, smide och mindre spår av arbete i CU-legering. Rapporten behandlar det omfattande fyndmaterialet av metallurgiskt avfall från dessa aktiviteter. En rumslig analys av de olika metallhantverken samt ett grundläggande kronologiskt ramverk över metallhanteringen på platsen ges.”

Fler publikationer kring slutundersökningen vid Verkstadsvägen väntas under hösten.

Andreas Svensson


Comments

Leave a Reply