Hantverkets Arkeologi

– en blogg av Faber Arkeologi

Bronzestøbning i yngre bronzealders kulturlandskab

| 9 januari 2014

Projektet ”Exklusivt metallhantverk på landsbygden” kommer att presenteras på: Arkæologisk seminar om Bronzestøbning i yngre bronzealders kulturlandskab Torsdagen den 6:e Mars 2014 kl. 09.15-16.00 på Hvolris Andreas Svensson – Faber Arkeologi deltar med inlägget: Kontextualisering av metallhantverk på landsbygden – arkeometallurgi och landskapsstudiemetodik I inlägget framhålls vikten av storskaliga landskapsstudier inom den arkeometallurgiska forskningen. Det exemplifierande projektet […]