Hantverkets Arkeologi

– en blogg av Faber Arkeologi

Kontextualisering av metallhantverk på landsbygden – arkeometallurgi och landsskapsstudiemetodik

| 23 april 2015

Inom forskningsprojektet ”Exklusivt metallhantverk på landsbygden” har en ny artikel kommit från tryck. Artikeln diskuterar den metod som använts inom projektet och kontextueliserar dess valda forskningsunderlag. Vidare applikation av landskapsanalys på makronivå såväl i kronologisk som tematisk mening diskuteras och utreds likaså och vikten av att inkorporera aktuella uppdragsarkeologiska resultat i pågående forskning poängteras.   […]