Hantverkets Arkeologi

– en blogg av Faber Arkeologi

Complex Metalworking in the Provinces, Rural Centres and Towns

| 1 juni 2015

En ny artikel har kommit från tryck inom forskningsprojektet ”Exklusivt metallhantverk på landsbygden”.   I artikeln presenteras tre skilda metallhantverksmiljöer, vilka väckt speciellt intresse under inventeringsarbetet. Det komplexa metallhantverket som bedrivits vid Skänninge, Borgeby och Motala ström diskuteras och används som exempel på olika typer av multimetallitet. Flermetallsmidets relation till urbanitet diskuteras likaså. Artikeln ingår […]