Hantverkets Arkeologi

– en blogg av Faber Arkeologi

Metallhantering vid Strömmens stränder i Vikingatid och Medeltid

Den 6:e augusti inleds Motalaprojektets föreläsningsserie 2013 med Metallhantering vid Strömmens stränder i Vikingatid av Andreas Svensson 18.00 på Harrys i Motala 

 

”Vid de arkeologiska undersökningarna i Motala har betydande lämningar av olika slags metallhantering framkommit de senaste åren. Metallhantverket invid Motala ströms båda stränder innefattar alltifrån järnframställning i form av blästbruk till komplext flermetallsmide och småföremålsgjuteri.

Metallhantverksmiljön kring Motala ström speglar på ett högst tydligt vis ortens betydelse som centralort under yngre järnålder och in i Medeltiden. I synnerhet det specialiserade flermetallsmidet har krävt betydande investeringar av såväl kompetens som kapital – något som starkt bidragit till att flermetallsmidet tidigare endast kopplats samman med de Medeltida städerna. I förlängningen visar det exklusiva metallhantverket i Motala därmed även på hur vitala dåtidens icke urbana miljöer kunde te sig.”

 

Läs mer på Faber Arkeologis hemsida

 

Motalaprojektets förläsningsserie 2013  ges i sammarbete med Motala kommun, Folkuniversitetet, Trafikverket och Riksantikvarieämbetet UV Öst.

Se övriga föredrag här


Comments

Leave a Reply