Hantverkets Arkeologi

– en blogg av Faber Arkeologi

Från Malm till Svärd: Järnframställningsförsök Juli 2017 – dag 2 Ugnsbygge och malmsortering

Så har vi kommit till dag 2 av projektets första järnframställningsförsök. Efter gårdagens rostning är dagens första uppgift att forsla in den rostade malmen under tak. Vi tänker oss att malmen behöver krossas och stenar och kolbitar sorteras ut innan malmen sätts i ugnen.

Idag har vi även sällskap av Liam Bergelin, som visar sig vara lika spänd och förväntansfull kring järnframställningen som vi är.

_DSC9709

Fundamentet till ugnen byggs.

Vi väljer att bygga ugnen på samma ställe som rostlaven stod. De material vi valt till konstruktionen är natursten murad med en klineblandning av lera och hästgödsel. På känsla har vi bestämt oss att börja med en klineblandning av lika delar gödsel och lera. Vi väljer ut stenar i ett närliggande röse – de får helst vara flata och av likvärdig storlek. Sedan läggs ett rektangulärt fundament som kläs med kline.

På detta fundament muras sedan ugnsschaktet upp med stöd av ett rör för att formen ska behållas. Blästeringången sätts på ugnsschaktets södra sida på en höjd av 10 cm från fundamentet. På den motsatta sydsidan ges plats för slaggavtappning genom att ett utrymme  med bara lera lämnas direkt på fundamentet. Slaggtappningsområdet får en diameter på 15 cm. I området görs ett mindre hål för själva slaggtappningen ca 5 cm i diameter.

_DSC9719

Blästerhålets plats fixeras.

 

_DSC9726

Slaggtappningshålet ”göms” på sydsidan.

Då schaktet murats till hälften av sin höjd (ca 30 cm) tas det stödjande röret ur och en första torkande värmning görs. Den lätt skålade bottnen täcks med ett lager kolstybb och den halvt murade ugnen fylls med ved och tänds.

_DSC9736

Den halvt färdigmurade ugnen.

Under tiden passar vi på att sortera och krossa den rostade malmen. Vi märker snabbt att malmen blivit väldigt porös av rostningsprocessen och knappast behöver krossas med hammare som vi först tänkt oss. Däremot försöker vi så noga som möjligt att sortera ut de stenar vi kan se från malm- och kolblandningen.

_DSC9741

Malmkrossning och sortering.

När den undre halvan av ugnsschaktet så har torkats med en brasa har vi möjlighet att se hur hållfast vårt valda material verkligen varit. Även om de temperaturer som den lilla torkvärmningen har låtit schaktet utstå inte på något vis motsvarar vad som förväntas under själva blåsningen känner vi oss försiktigt optimistiska. Schaktet är mycket stabilt och murningen av den övre delen går fint. Till sist klinas hela ugnsschaktet invändigt och ugnen är nu klar för en mer kraftfull torkvärmning.

_DSC9752

Liam Bergelin vid den färdiga blästerugnen.

_DSC9749

Blästerugnen redo för torkvärmning.

Ugnen torrvärms med en brasa av ved och halm inuti schaktet och med hjälp av en fläkt får vi upp temperaturen ordentligt. Genom att bedöma lågornas färg i blästerfokus görs en okulär uppskattning av den aktuella temperaturen. Först körs ugnen upp i en temperatur på ca 1000 grader, vilket ger en klar gul färg. Detta bedöms sedan som onödigt riskabelt och med fläktens hjälp sänks temperaturen till ca 800-900 grader – en djup orange färg.

_DSC9764

Långsamt torkar schaktet under uppvärmning.

Under torkvärmingen som totalt tar 3 timmar avger schaktet hela tiden stora mängder fukt i form av ånga och luften kring ugnen fylls av en doft som vi under de närmaste dagarna kommer att bli mycket bekanta med – lukten av torkande hästgödsel.

Efter torkvärmningen lämnas ugnen att långsamt torka under natten. Vi ser med spänning fram emot blåsningen påföljande dag.

Bild 4

 Tord Bergelin & Andreas Svensson


Comments

Leave a Reply