Hantverkets Arkeologi

– en blogg av Faber Arkeologi

Konferensen MeTools i Belfast 23-26 juni 2016

The Metalworker and his tools : symbolism, function and
technology in the Bronze and Iron Ages
23-26 Jun 2016 Belfast (United Kingdom)

Konferensen MeTools hålls vid Queens University i Belfast i juni. Teman som kommer att tas upp är bl.a.: ”Verktyg i det arkeologiska materialet”, ”Teknologins evolution”, ”Hantverksstudier och arkeometri” samt ”Verktyg, ritualer och samhälle”.

Konferensen riktar sig till alla med intresse av metallhantverk från yngre stenålder till yngre järnålder. Om du vill hålla ett föredrag så är deadline för abstracts den 29:e februari.

 

Hoppas vi ses där!

 

Länk till konferensens hemsida:  http://metools2016.sciencesconf.org/

 

///Andreas Svensson

 

 

 

 

 

 


Comments

Leave a Reply